Beschrijvende Statistiek

Beschrijvende Statistiek

Totale groep Baseline

Menu: Data > Split file (3e van onderen)

Neem de data over zoals op de afbeelding hieronder

Klik nu op OK

Je moet nu de lege cases verwijderen. Dit doe je door op de eerste regelnummer te klikkne, houdt shift in tot aan de laatste regel en selecteer CUT.

Uitvoeren discriptive statistics op de gesplitten data

Menu: Analyse > Descriptive Statistics > Frequenties

Klik nu op de "Statistics" button.

Klik op "Continue" button.

Klik in het openstaande window op "Ok"

enz...

Verschillen tussen de twee groepen

Analyse > Compare Means > Independed Samples t-test > Grouping Variable > Define Groups

--> Baseline is de 0-meting van de groepen

Resultaat:

Last update: Tue, 13 Sep 2022 14:32:15