Between en Within group analyse

Definitie

Between group analyse

Within group analyse

Between group analyse

Menu: Data > Split file >

Analyse > Compare Means > Independed Samples t-test > Grouping Variable > Define Groups
(Wil je een andere groep weten, kies dan een andere bij 'Define Groups'

Klik op OK button

Resultaat:

Het sig. in de Levene's test indien groter dan 0,05 geeft aan dat tussen de gemiddelden tussen de geteste groepen geen significant verschil zit. Dus dat de getallen dit bij elkaar liggen

*zie bovenstaand bij loopafstand 6MWT
Wanneer de standaard deviatie heel hoog is, dan is er een grote spreiding van de gemeten waarden. Dit is dus de reden dat de waarden niet statisch significant hoeven te zijn. Dus de significantie is niet alleen afhankelijk van het verschil tussen de gemiddelden, maar ook in het verschil van de standaard deviatie (spreiding).

Voorbeeld

Groep A: 5 Meisjes met ieder 5 appels
Groep B: 5 Jongens met ieder 5 appels
Nu ga je meten tussen de groep met het aantal cases.
Nu ga je meten tussen het aantal appels in de groepen.
Deze zijn beide niet significant omdat in wat je meet er geen verschil zit tussen beide groepen.

Bij niet-significant dan zit er geen verschillen tussen. Dan zijn beide groepen gelijk.

Nieuwe variabele in Range vorm

Transform > Recode into different values

Geef je variabele een nieuwe naam en klik op 'Change'
Klik daarna op 'Old and New variables'

Let op! Je kan geen nul toevoegen in de 'Value' Blijf altijd boven de 0. Zodra je twee groepen hebt kan je de twee vergelijken zoals eerder hierboven.

Within group analyse

Last update: Tue, 13 Sep 2022 14:32:15