Correlatie Coëfficiënt

 • Pearson (r)
  • Data van interval of rationiveau
  • Tenminste n = 30
  • Normaal verdeling
 • Spearman (rs)
  • Ordinale data
  • Niet normale verdeling data of interval/ratio data

Correlaties (voorbeeld)

 • 0.00 < r < 0.30: nauwelijks of geen correlatie
 • 0.30 < r < 0.50: lage correlatie
 • 0.50 < r < 0.70: middelmatige correlatie
 • 0.70 < r < 0.90: hoge correlatie
 • 0.90 < r < 1.00: zeer hoge correlatie

Contents:

Popular Tags

Last update: Tue, 13 Sep 2022 14:32:15