QQ-Plot en Boxplot

Menu: Analyze -> Descriptive Statistics -> Explore

Je kunt nu voor "plots" (alleen de plot grafieken) of "both" (grafiek en data) kiezen.

Klik nu op de button "Plots" en neem de waardes over zoals op de afbeelding hieronder.

Klik op "Continue". Het venster sluit.

Klik op het openstaande venster op "OK".

Resultaat

Data

Histogram & QQ-Plot

Deferred Plot & Boxplot

Last update: Tue, 13 Sep 2022 14:32:15